Aicinām vecākus izmantot augsti kvalificēto pediatru konsultācijas

Publicēts: 05.03.2012
Nereti, lai saņemtu nepieciešamās konsultācijas vai izmeklējumus pie speciālistiem, mēdz veidoties rindas. Lai tās mazinātu un vienlaikus nodrošinātu nepieciešamo palīdzības sniegšanu, aicinām vecākus izmantot tiešās pieejamības pediatru vai ķirurgu pakalpojumus.

Diemžēl pacientu vecāki Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā (NMPON) nevēršas tikai neatliekamos gadījumos, bet to izmanto, lai saņemtu konsultāciju vai izmeklējumus. Šāda vecāku izvēle ievērojami pagarina visu pacientu gaidīšanas laiku, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību. Tādēļ atgādinām un vēršam vecāku uzmanību, ka Bērnu slimnīcas NMPON būtu jāvēršas tikai tiem pacientiem, kuriem ir trauma, pēkšņa saslimšana vai hroniskas slimības saasināšanās, kas prasa steidzamu ārstniecības personu iejaukšanos.  Citos gadījumos izmantojiet tiešās pieejamības pediatru vai ķirurgu pakalpojumus.


Ja bērnam ir ilgstošas sūdzības (sāpes vēderā, klepus vai zīdainītis slikti pieņemas svarā u.c.), savukārt pie nepieciešamā speciālista izveidojusies gara rinda, vecāki tiek aicināti pierakstīties uz vizīti pie pediatra vai ķirurga. Būtiskākie ieguvumi, šādi rīkojoties:

  • Palīdzību iespējams saņemt ļoti īsā laika posmā (nav jāgaida vairāk par 1-2 dienām), turklāt pēc iepriekšēja pieraksta. Tas nozīmē, ka katram pacientam rezervēts tikai viņam paredzēts pieņemšanas laiks un nebūs ilgstoši jāgaida rindā.(kā tas dažkārt var gadīties Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā).
  • Konsultācijai nav nepieciešams ģimenes ārsta norīkojums – tie ir tiešās pieejamības pediatri un ķirurgi.
  • Pediatrs vai ķirurgs ieteiks labāko risinājumu katrā konkrētajā gadījumā. Ja izrādīsies, ka tā ir situācija, kurā nedrīkst gaidīt, speciālists palīdzēs bērnu stacionēt BKUS Dienas stacionārā vai nepieciešamības gadījumā stacionārā, kur tiks veikti nepieciešamie izmeklējumi un tālāka ārstēšana.
  • Pediatrs vai ķirurgs palīdzēs pieņemt lēmumu, vai ir nepieciešama speciālista konsultācija, mērķtiecīgi novirzīs pie atbilstošā speciālista, kā arī ieteiks, kādi izmeklējumi pirms vizītes veicami, lai, nonākot pie speciālista, apmeklējums būtu maksimāli pilnvērtīgs, un vecākiem ar savu atvasi nav vairākas reizes jāgaida garajās rindās diagnozes un ārstēšanas precizēšanai.
Pediatru konsultācijas pieejamas katru darba dienu gan Torņakalna, gan Gaiļezera novietnēs, un pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni 8866 vai 67064461, vai sūtot informāciju (bērna vārds, uzvārds, speciālists, vēlamais pieņemšanas laiks un Jūsu tālruņa numurs) uz e-pasta adresi poliklinika@bkus.lv. Konkrētu speciālistu darba laiki apskatāmi sadaļā Poliklīnika .

Garās rindas pie poliklīnikas speciālistiem galvenokārt veidojas divu būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, katru gadu valsts piešķir noteiktu finansējumu, uz ko balstoties, tiek plānots ambulatorās palīdzības apjoms katram mēnesim. Situācijās, kad pieprasījums ir lielāks, nekā valsts budžeta līdzekļi spēj segt, vai ir izsmelta slimnīcas kapacitāte (personāla un aparatūras noslogojums, telpu pieejamība), veidojas rindas uz konkrēto pakalpojumu. Otrkārt, daudzi vecāki, nespējot sagaidīt garo rindu, dažādu iemeslu dēļ uz vizīti vai izmeklējumu neierodas, reģistratūru par to neinformējot, līdz ar to pārējiem gaidīšanas laiks būtiski pagarinās.


© Bērnu klīniskā univeristātes slimnīca