Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, kuras sastāvā ietilpst divas novietnes Rīgā - Vienības gatvē 45 un Juglas ielā 20 ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā. Tajā ik gadus vairāk nekā 30000 pacientu stacionārā un vairāk nekā 160 000 ambulatori saņem ārstniecības un aprūpes pakalpojumus.

Bērnu slimnīcas vīzija ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu bērniem, attīstot daudzprofilu un neatliekamās palīdzības, bērniem draudzīgas ārstniecības, medicīnas izglītības un zinātnes centru. Īstenot 6 sigmu (lean) principu pacientu plūsmas un cilvēkresursu plānošanā. 

Mūsu misija- uzticība bērnu veselībai un pateicība sabiedrībai par uzticību.

Vērtības:

 

 

Slimnīca nodrošina valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem ambulatori (poliklīnika,  daudzfunkcionālais korpuss) un stacionārā neatliekamās, steidzamās un plānveida palīdzības apjomā, piedāvājot arī izvēles maksas pakalpojumus. Izmantotās medicīnas tehnoloģijas un ārstēšanas rezultāti atbilst ES valstu rezultātiem. Abās slimnīcas novietnēs tiek nodrošināta iespēja veselības aprūpes pakalpojumus saņemt arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Slimnīca dibināta 1899. gada 2. oktobrī, kad Torņakalnā tika atvērta Rīgas pilsētas bērnu slimnīca “James Armitstead” ar 116 gultām. Vienlaikus tika izveidota arī ambulance. Džeimss Armitsteds ir bijis turīgs rūpnieks un tirgotājs, kurš testamentā daļu sava kapitāla – 200000 zelta rubļu novēlējis Rīgas pilsētai lielākam sabiedriska labuma mērķim. Rīgas pilsēta par šiem līdzekļiem nolēmusi dibināt bērnu slimnīcu.

Rīgas pilsētas I bērnu slimnīca, vēlāk Bērnu klīniskā slimnīca “Gaiļezers” savu darbu uzsāka 1981.gada 1. martā. Slimnīca celta, plānojot 406 gultu vietas bērniem līdz 15 gadu vecumam. Jaunas, modernas, sanitāri higiēniskām prasībām atbilstošas bērnu slimnīcas celtniecība Rīgā tika pamatota ar septiņdesmitajos gados visai augsto bērnu mirstību pilsētā un nozokomiālās infekcijas pieaugumu.

Kā drošs balsts, patvērums un glābējs Bērnu klīniskā universitātes slimnīca jau vairāk nekā gadsimtu ir nomodā par mūsu bērnu veselību un nākotni. Tajā ir strādājušas un medicīnas zinātnē, arodā un mākslā mācījušās nu jau vairākas ārstniecības personu un citu darbinieku paaudzes. Ir mainījušās ārstniecības metodes un pati slimnīca, bet nemainīga ir palikusi tās pamatvērtība – mīlestība pret slimo bērnu.

Bērnu slimnīcas nākotnes attīstības mērķis jeb vīzija ir, nepārtraukti pilnveidojot savu sniegumu, ievērojot vienlīdzības un līdztiesības principus, nodrošinot augstu darba kultūru, sniegt tādus ārstniecības pakalpojumus bērniem, kas apmierina pierādījumos balstītas pacientu vajadzības, attīstot slimnīcu kā valstiskas nozīmes daudzprofilu akadēmisku, bērniem draudzīgu ārstniecības, medicīnas izglītības un zinātnes centru.


 

 


Novietne Torņakalnā

Novietne Gaiļezerā


 

 

Slimnīcas struktūrshēma skatāma šeit

 

 

© Bērnu klīniskā univeristātes slimnīca