Jūs atrodaties šeit

Bezmaksas lekcijas par aktuālāko bērnu veselības veicināšanā

Vinnija pūka skolā sācies vasaras brīvlaiks!  Par jaunajiem nodarbību datumiem un tēmām ziņosim mājas lapās: www.bkus.lv, www. veselīgsridzinieks.lv, kā arī facebook: @vinnijapukaskola.lv

Bērnu slimnīcas ārsti vada nodarbībās vecākiem par dažādiem ar bērnu veselību saistītiem jautājumiem. 

Nodarbības tiek organizētas četros ciklos:  “Veselīga uztura principi”, “Bērnu garīgā veselība un tās veicināšana”, “Dzimumattīstības posmi bērnam", "Bērnu fiziskā veselība un attīstība"

Ne vienmēr, vēršoties pie ārstiem slimību gadījumos, atliek laiks izrunāt visus  ar bērna veselību saistītos profilakses jautājumus, un arī internetā  var atrast patiesus un konkrētam gadījumam atbilstošus padomus nav vienkārši. Šīs nodarbības sniedz iespēju nepastarpināti, bez maksas saņemt saprotamas, uzticamas atbildes par bērnu veselību. Nodarbībās vecākiem ir arī iespēja arī uzdot sev interesējošos jautājumus un iesaistīties diskusijās. Kamēr vecāki  ir aizņemti, bērni var pavadīt laiku interaktīvās nodarbībās sociālā pedagoga pavadībā, spēlējot spēles un pildot tematiskus uzdevumus.

Nodarbības vecākiem norisinās darbdienās un sestdienās  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas  telpās un arī  citviet Rīgā.  Lai pieteiktos, vecāki aicināti zvanīt uz tālruni: 29187561 vai rakstīt e-pastu: vinnijapukaskola@gmail.com

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 „Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Vairāk informācijas par projektu un plānotajām nodarbībām: www.veseligsridzinieks.lv, www.iaf.lv