Jūs atrodaties šeit

ERAF

“VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība

07.06.2018

 

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros realizē projektu “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” Nr. 9.3.2.0/17/I/003.

 

Projekta ietvaros trešā ceturkšņa laikā :

 • 2018.gada 12.janvārī pabeigti 24.korpusa 3.kārtas rekonstrukcijas darbi neonataloģijas nodaļas pārcelšanai no Gaiļezera novietnes uz Torņakalna novietni. Telpas nodotas ekspluatācijā 2018.gada 12.martā un neonataloģijas nodaļa no Gaiļezera novietnes pārcēlusies uz Torņakalna novietni.
 • Izsludināta konkursa procedūra ar sarunām par 1., 2. un 3.korpusu būvprojekta izstrādi Ambulatorās daļas, Psihiatrijas klīnikas (psihiatrijas ambulatorās daļas, psihiatrijas rehabilitācijas, psihiatrijas dienas stacionāra un psihiatrijas stacionāra) izvietošanai Torņakalna novietnē. Kandidātu atlases ietvaros atlasīti trīs kandidāti  - SIA “Nams”, SIA “REM PRO” un SIA “Ozola un Bula, arhitektu birojs”. No atlasītajiem kandidātiem sākotnējos piedāvājumus iesnieguši. SIA “Nams” un SIA “Ozola un Bula, arhitektu birojs”, ar ko veiktas sarunas par piedāvājumu precizēšanu. Izvērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma izpildes tiesības, noteikta SIA “Nams”.
 • Atklātā konkursa par 34.korpusa pārbūves būvprojekta izstrādi Rehabilitācijas klīnikas (rehabilitācijas stacionāra, rehabilitācijas dienas stacionāra, rehabilitācijas ambulatorās daļas) izvietošanai Torņakalna novietnē ietvaros, 2018.gada 22.maijā noslēgts projektēšanas līgums ar SIA “DUAL ARHITEKTI”. Atbilstoši līgumam, būvprojekts jāizstrādā un jāsaskaņo būvvaldē 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
 • Atklātā konkursa par Slimnīcas jaunā virtuves bloka izbūvi ietvaros, 2018.gada 9.maijā noslēgts līguma par būvdarbu veikšanu ar SIA “Torensberg”. 2018.gada 5.jūnijā būvnieks uzsācis darbus. Atbilstoši līgumam, būvdarbi jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā 7 mēnešu laikā no darbu uzsākšanas.

 


 

06.03.2018

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros realizē projektu “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” Nr. 9.3.2.0/17/I/003.

Projekta ietvaros otrā ceturkšņa laikā :

2018.gada 12.janvārī pabeigti 24.korpusa 3.kārtas rekonstrukcijas darbi neonataloģijas nodaļas pārcelšanai no Gaiļezera novietnes un Torņakalna novietni. Telpas plānots nodot ekspluatācijā 2018.gada 12.martā.

Izsludināta konkursa procedūra ar sarunām par 1., 2. un 3.korpusu būvprojekta izstrādi Ambulatorās daļas, Psihiatrijas klīnikas (psihiatrijas ambulatorās daļas, psihiatrijas rehabilitācijas, psihiatrijas dienas stacionāra un psihiatrijas stacionāra) izvietošanai Torņakalna novietnē. Kandidātu atlases ietvaros atlasīti trīs kandidāti  - SIA “Nams”, SIA “REM PRO” un SIA “Ozola un Bula, arhitektu birojs”. Atlasītie kandidāti uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus.

Sagatavots projektēšanas uzdevums 34.korpusa pārbūves būvprojekta izstrādei Rehabilitācijas klīnikas (rehabilitācijas stacionāra, rehabilitācijas dienas stacionāra, rehabilitācijas ambulatorās daļas) izvietošanai Torņakalna novietnē. Atklātais konkurss par 34.korpusa pārbūves būvprojekta izstrādi tiks izsludināts 2018.gada 13.martā.

Izstrādāts un Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots Slimnīcas jaunā virtuves bloka būvprojekts. Atklātais konkurss par Slimnīcas jaunā virtuves bloka izbūvi izsludināts 2018.gada 6.martā. Paredzamais piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 28.marts.

 


 

12.12.2017

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros realizē projektu “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” Nr. 9.3.2.0/17/I/003.

Projekta ietvaros pirmā ceturkšņa laikā :

 • Uzsākti 24.korpusa 3.kārtas rekonstrukcijas darbi neonataloģijas nodaļas pārcelšanai no Gaiļezera novietnes, kurus plānots pabeigt un nodot objektu ekspluatācijā 2018.gada 12.martā.
 • Izsludināta konkursa procedūra ar sarunām par 1., 2. un 3.korpusu būvprojekta izstrādi Ambulatorās daļas, Psihiatrijas klīnikas (psihiatrijas ambulatorās daļas, psihiatrijas rehabilitācijas, psihiatrijas dienas stacionāra un psihiatrijas stacionāra) izvietošanai. Kandidātu atlases ietvaros atlasīti trīs kandidāti  - SIA “Nams”, SIA “REM PRO” un SIA “Ozola un Bula, arhitektu birojs”. Līdz šī gada beigām plānots uzaicināt kandidātus iesniegt sākotnējos piedāvājumus.
 • Uzsākta projektēšanas uzdevuma sagatavošana 34.korpusa pārbūves būvprojekta izstrādei Rehabilitācijas klīnikas (rehabilitācijas stacionāra, rehabilitācijas dienas stacionāra, rehabilitācijas ambulatorās daļas) izvietošanai. Projektēšanas iepirkumu paredzēts izsludināt 2018.gada janvārī.
 • Izstrādāts Slimnīcas jaunā virtuves bloka būvprojekts. Tiek veikta būvprojekta ekspertīze.

 


7.09.2017

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Eiropas Reģionālā attīstības fonda 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir sagatavojusi un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Slimnīcas projektu “VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” Nr. 9.3.2.0/17/I/003.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus, izmaksu efektīvus un bērniem draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnveidojot to sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru Vienības gatvē 45, Rīgā, izveidojot piemērotu vidi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem un darbam atbilstošu vidi personālam pārceļot veselības aprūpes pakalpojumus no Slimnīcas Gaiļezera novietnes Juglas ielā 20, Rīgā uz Torņakalna novietni Vienības gatvē 45, Rīgā, kā arī paplašināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļu.

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas aktivitātes:

 • pārbūve Vienības gatvē 45, Rīgā, 24.korpusā 3.kārta, kas saistīta ar reimatoloģijas nodaļas izvietošanu;
 • pārbūve Vienības gatvē 45, Rīgā, 14.korpusā, jauna slimnīcas virtuves bloka izbūvei, lai atbrīvotu telpas 34.korpusā Rehabilitācijas klīniskas izvietošanai;
 • pārbūve Vienības gatvē 45, Rīgā, 1., 2. un 3.korpusos, kas saistīta ar ambulatorās daļas, Psihiatrijas klīnikas (psihiatrijas ambulatorās daļas, psihiatrijas rehabilitācijas, psihiatrijas dienas stacionāra un psihiatrijas stacionāra) izvietošanu;
 • pārbūve Vienības gatvē 45, Rīgā, 34.korpusā, kas saistīta ar Rehabilitācijas klīnikas (rehabilitācijas stacionāra, rehabilitācijas dienas stacionāra, rehabilitācijas ambulatorās daļas) izvietošanu;
 • pārbūve Vienības gatvē 45, Rīgā, 21.korpusā, kas saistīta ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas paplašināšanu.

2017.gada 6.septembrī Slimnīca ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgusi līgumu par Projekta relaizāciju.
Projekta īstenošanas ilgums plānots 62 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas, kopējās plānotās izmaksas EUR 11 157 143,00, ERAF ieguldījums EUR 9 483 571,00. Projekta rezultātā tiks pārbūvētas telpas veselības aprūpes pakalpojumu pārcelšanai no Gaiļezera novietnes Juglas ielā 20 uz Torņakalna novietni Vienības gatvē 45, izbūvēts mūsdienīgs, normatīvajiem aktiem atbilstošs virtuves bloks un paplašināta Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa.

 


 

Par projektu "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" vairāk informācijas ŠEIT