Jūs atrodaties šeit

Gada pārskati

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

 

  Likumā noteiktā publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem Pastāvīgi VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā
2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Skatīt  finanšu gada pārskatu
3. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms). 1x gadā

Skatīt finanšu gada pārskatu

4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā Ziedojumu aprites kārtība
6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī  

PZA 2018.gada 1.ceturksnis

PZA 2017.gada 3.ceturksnis

PZA 2017.gada 4.ceturksnis

Bilande 2018.gada 1.ceturksnis

Bilance 2017.gada  3.ceturksnis

Bilance 2017.gada  4.ceturksnis

NPP 2018.gada 1.ceturksnis

NPP 2017.gada 3.ceturksnis

NPP 2017.gada 4.ceturksnis

7. Publiskie gada pārskati  

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

8. Finanšu gada pārskats  

2017.gada pārskats

2016.gada pārskats

2015.gada pārskats

2014.gada pārskats

 

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir 100% valsts kapitālsabiedrība; valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija.
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi

Organizatoriskā struktūrshēma

11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi

Saņemtie ziedojumi

12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Publiskie iepirkumi
13. Kapitālsabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): Pastāvīgi veselības aizsardzība (86);
slimnīcu darbība (86.1);
ārstu un zobārstu prakse (86.2);
zobārstu prakse (86.23);
pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
izglītība (85);
pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.2);
sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
ēdināšanas pakalpojumi (56);
izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21);
pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
medicīnisko un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība (47.74);
citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7);
iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (33);
tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3);
ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36);
citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14. Statūti Pastāvīgi Statūti
15 Valdes nolikums vai dokuments, kas regulē tās darbību Pastāvīgi Valdes reglaments