Jūs atrodaties šeit

Kvalitātes un Pacientu drošības vadības sistēma

 

Lai pilnveidošanas procesā kļūtu par starptautiski atzītu Labākās prakses drošu un efektīvu bērnu veselības aprūpes, izglītības un zinātnes centru, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību,  kalpojot pacientu dzīvības saglabāšanai un veselības uzlabošanai,  slimnīcā ir izstrādāta stratēģija, noteiktās prioritātes un mērķi.

   

Mums ir noteikti kvalitātes un drošības standarti, pēc kuriem mēs vadāmies kvalitātes un drošības prasību nodrošināšanā, kā arī savas darbības pilnveidošanā:

 • 20.01.2006. MK noteikumi nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” nosaka minimālas prasības Slimnīcas kvalitātes sistēmai. Prasību izpildi regulāri uzrauga Veselības inspekcija
 • Laboratorisko izmeklējumu jomā Slimnīca vadās pēc LVS EN ISO 15189 “Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”. Laboratorija ir  akreditēta saskaņā ar standarta prasībām, ko regulāri uzrauga Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs -LATAK
 • Asins aprites procesos: 27.12.2005. MK noteikumi nr. 1037 “„Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai”. Asins kabinets ir sertificēts, ko regulāri uzrauga Zāļu valsts aģentūra
 • Radioloģijas un kodoldrošības jomā Slimnīca vadās pēc 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.482 „Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”. Slimnīcas “Radiācijas drošības  un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas” izpildi regulāri uzrauga Valsts vides dienesta radiācijas drošības centrs
 • Ēdināšanas pakalpojumu jomā slimnīca vadās pēc “Pārtikas aprites uzraudzības likuma”. Pārtikas un veterinārais dienests regulāri uzrauga prasību izpildi

Veselības aprūpes kvalitāte ir viens no būtiskākajiem faktoriem, ar ko katrs cilvēks asociē savas dzīves kvalitāti. Orientācija uz pacientu nav tukša frāze, bet tās ir sistematizēts darbs un cieņa pret līdzcilvēkiem, kuri uz kādu laiku nonākuši mūsu rokās un kļuvuši par pacientu. Tāpēc likumsakarīga ir izvēle virzīties tālāk un iet uz starptautisku kvalitātes standarta kritēriju izpildi.

Slimnīcas kvalitātes un pacientu drošības sistēmas pilnveidošanai visos procesos  ir noteikti starptautiskie standarti:

 •  Det Norske Veritas (DNV) Standard, Interpretive Guidelines and Surveyor Guidance for Hospitals;
 •  DNV Standard for Managing Infection Risk;
 • Joit Commission International Accreditation Standard for Hospitals;

Drošība ir plašs jēdziens. Vārdnīcu definīcijās drošība tiek traktēta kā „draudu un ievainojuma riska neesamība”, „mazs risks”, „bez riska”, „riska apzināšanās”, „riska izslēgšana”.  Drošību nevar izteikt tiešā veidā skaitļos, bet tā var tikt kvantitatīvi izteikta kā pakāpe, kādā samazināts risks. Drošība tai pašā laikā var tikt izteikta kā subjektīva sajūta būt drošībā.  Slimnīca veido, uztur un attīsta Pacientu drošības un vigilances sistēmu saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas, DNV un Join Commission vadlīnijām.

 “Kvalitāte” un “Drošība” ir tādi jēdzieni par kuriem šķiet, ka visiem viss ir skaidrs. Mēs varam nepamanīt liecības par augstu kvalitāti  un drošību, bet vienmēr protam atpazīt ar ko mēs neesam apmierināti. Klientu sūdzības –neapmierinātības izteikšana priekš mums ir Patiesības momenti.  Mēs darām visu, lai uzklausītu un sadzirdētu klienta viedokli par mūsu pakalpojumiem. Mēs mērķtiecīgi radam tādu vidi, kurā klients var ērti un viegli izteikt savu viedokli un darām visu, lai palīdzētu klientam un, galvenais, lai saprastu, kāda iemesla dēļ šī neapmierinātība veidojas. Mūsu mērķis ir likvidēt cēloni, kas mūsu klientos var veidot neapmierinātību ar pakalpojumu Kvalitāti un Drošību.

Ikvienam klientam ir iespēja nosūtīt ziņojumu , sniegt atsauksmi, izteikt savu viedokli, izmantojot šādus ceļus:

 • E-pasts uz adresi: info@bkus.lv
 • Pa pastu uz slimnīcas adresi
 • Rakstisks iesniegums klātienē
 • Ar  www.bkus.lv formas palīdzību (skatīt ŠEIT)
 • Aizpildot “Ziņo par novērotu kļūdu vai riskantu situāciju!” (skatīt ŠEIT)

Nav jāgaida sūdzība, lai uzlabotu pakalpojumu Kvalitāti un Drošību. Lai pastāvīgi  apmierinātu klientu vēlmes, mēs regulāri un nepārtraukti veicam klientu anketēšanu. Klientu anketēšana sniedz informāciju par klientu apmierinātības līmeni pakalpojumu kvalitātes un drošības mērīšanai, kā arī dod iespēju klientiem izteikt savas vēlmes un vajadzības pakalpojumu pilnveidošanai. Esam pateicīgi saviem klientiem par viņu viedokļiem.  Jums vienmēr ir iespēja piedalīties klientu apmierinātības anketēšanā. Klikšķiniet ŠEIT