Jūs atrodaties šeit

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa

Neatliekamā medicīniskā palīdzība Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā tiek sniegta gan Torņakalna, gan Gaiļezera novietnēs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļa (NMPON) Torņakalna novietnē strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā

Gaiļezera novietnē tiešās pieejamības pediatrs pieņem no plkst. 8.00 līdz 22.00

NMPON uzgaidāmajā telpā pacienta sākotnējo novērtēšanu veic ārsta palīgs, izvērtējot pacienta veselības stāvokļa smagumu un piešķirot attiecīgo steidzamības kategoriju

Ja gaidīšanas laikā bērna veselības stāvoklis pasliktinās, vecākiem lūdzam nekavējoties vērsties pie šķirošanas ārsta palīga. Informējiet ārsta palīgu, ja bērnam ir alerģiska reakcija pēc medikamentu lietošanas.
Atsevišķās diennakts stundās NMPON epizodiski palielinās pacientu plūsma un Jums, iespējams, būs jāgaida rindā

 
Ārstniecības zona

Nonākot ārstniecības zonā, pacienta aprūpi uzsāk māsa, kura izmēra bērna temperatūru, saskaita elpošanas un sirdsdarbības biežumu. Ja pacientu plūsma ir intensīva, ārsta apskati var nākties gaidīt atkarībā no pacientam piešķirtās steidzamības pakāpes

Atrodoties NMPON, atbilstoši bērna veselības stāvoklim, ārsts var nozīmēt izmeklējumus, manipulācijas vai speciālistu konsultācijas.  Atsevišķās situācijās,  ja bērna veselības stāvoklis nav apdraudēts un izmeklējums nav jāveic nekavējoši,  ārsts var rekomendēt veikt nepieciešamos izmeklējumus ambulatori

Bērna uzturēšanās laiks NMPON parasti nepārsniedz 24 stundas. Šajā nodaļā bērni atrodas īslaicīgai ārstēšanai un novērošanai
Ja nepieciešama ilgāka novērošana vai ārstēšana, pacients tiek stacionēts kādā no slimnīcas nodaļām

 Slimnīca atbalsta vecāku klātbūtni pie bērna, taču, ņemot vērā NMPO nodaļas specifiku un salīdzinoši īso uzturēšanās laiku, vecākiem netiek piedāvāta atsevišķa gulta. Pie bērna slimnīcā var palikt viens no vecākiem, bet ir iespēja vienam otru nomainīt bērna ārstēšanas procesa laikā. Vienlaikus aicinām par to informēt medicīnas personālu.

Ņemot vērā salīdzinoši īso uzturēšanās laiku nodaļā, kā arī dažādās saslimšanas, pacientiem netiek nodrošināta ēdināšana. Personāls bērniem piedāvā jogurtu un tēju.