Jūs atrodaties šeit

Pacienta vai vecāku ziņojums par novērotu risku vai kļūdu

Ja ārstējies šobrīd slimnīcā un novēro kļūdu vai nedrošu situāciju, ziņo par to mums mājas lapā www.bkus.lv

Kas ir risks vai kļūda? Piemēram,  nepareizu  zāļu nozīmēšanu un ievadīšana, sajaukta manipulācija, laikus nepamanīta pacienta stāvokļa pasliktināšanās, ar injekcijām un katetriem saistītas problēmas u.c. notikumi, kas noveda pie papildu iejaukšanās nepieciešamības.

Ko mēs iesāksim, kad saņemsim Tavu ziņojumu? Pacientu drošības gadījumus analizē Bērnu slimnīcas Kvalitātes nodaļas darbinieki, kuri reaģē operatīvi, nekavējoties veic notikušā cēloņu analīzi un veic  riskus mazinošus uzlabojumus. 

Ja vēlaties, varat palikt anonīms. Ja norādīsiet kontaktinformāciju, kvalitātes vadības speciālists ar Jums sazināsies.

Jūsu sniegtā informācija konfidenciāli nonāks pie Kvalitātes vadības daļas darbinieka. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu iesaistīšanos! Vēlamies uzsvērt, ka šīs informācijas reģistrēšana nevar negatīvi ietekmēt Jūsu vai Jūsu tuvinieku ārstēšanos slimnīcā. 

Aprakstiet notikumu saviem vārdiem – miniet tikai faktus: ka, kad, kur notika, kā tas ietekmēja pacientu. (Savu viedokli par notikušo varēsiet aprakstīt nākamajā laukā.)
Šeit izsakiet savu viedokli, pārdomas par notikušā iemesliem.
kā varētu izvairīties no šāda gadījuma atkārtošanās? Lūdzu, aprakstiet savus priekšlikumus