Jūs atrodaties šeit

Pirms doties projām

Vecāku vai likumiskā pārstāvja klātbūtne izrakstīšanas laikā  ir obligāta. Izrakstoties pacientam jāsaņem izraksts – epikrīze, kurā ir galīgā diagnoze, aprakstīti visi veiktie izmeklējumi, analīzes, saņemtā ārstēšana, kā arī sniegtas, detalizētas rekomendācijas par turpmāko ārstēšanos mājās. Rekomendācijas vecākiem izskaidro ārstējošais ārsts un māsa.

Ja bērnu pavadošajai personai nepieciešama darba nespējas lapa, par to nodaļas personāls jāinformē, iestājoties slimnīcā. Vairāk par darba nespējas lapām lasiet: https://www.eveseliba.gov.lv/sakums/iedzivotajiem

Izziņas skolai vai pirmskolas izglītības iestādēm, ja tādas nepieciešamas, izraksta ģimenes ārsts, pamatojoties uz datiem no izraksta – epikrīzes.

Ja kāda izmeklējuma vai analīžu rezultāti nav pieejami izrakstīšanās brīdi, tos var saņemt vēlāk :

  • pacienta likumiskie pārstāvji personiski ierodoties nodaļā (līdzi ņemot visus nepieciešamos dokumentus),
  • pa pastu ierakstītā vēstulē, ja izrakstīšanās dienā pacienta likumiskie pārstāvji aizpildījuši BKUS veidlapu par medicīniskās dokumentācijas nosūtīšanu pa pastu.