Jūs atrodaties šeit

Psiholoģiskā palīdzība, Garīgā aprūpe

Psiholoģiskā palīdzība

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt klientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus. Psiholoģiskā konsultēšana vai psiholoģiskais atbalsts tiek sniegts pēc ārstējošā ārsta pieteikuma.

Visbiežāk psihologa palīdzība bērniem un pusaudžiem ir nepieciešama šādos gadījumos:

 • krīzes situācija – tuva cilvēka zaudējums, nelaimes gadījums, vardarbība
 • hroniskas saslimšanas
 • trauksmainība un dažāda veida bailes
 • depresija, nomākts garastāvoklis, miega un ēšanas traucējumi
 • uzvedības problēmas
 • biežas slimošanas vai sūdzības (galvassāpes, vēdera sāpes u.c.)
 • neirotiski traucējumi (slapināšana gultā; stostīšanās, tiki)
 • saskarsmes grūtības
 • pazemināts pašvērtējums
 • mācīšanās grūtības u.c.

Darbā ar bērniem psihologs, veidojot kontaktu, lūdz bērnam zīmēt un veikt psiholoģiskos testus, kā arī, novērojot bērna uzvedību, cenšas izprast iespējamos bērna grūtību cēloņus un sadarbībā ar ārstu un bērna vecākiem meklē iespējami efektīvākos grūtību risinājumu veidus.

Ir pieejami arī psihologu maksas pakalpojumi – konsultēšana, diagnostika, smilšu terapija, skatīt sadaļu Maksas pakalpojumi

Ja ir radušies jautājumi saistībā ar ārstniecības procesa laikā notikušo psihologa konsultāciju, kontakti saziņai:

E-pasts: kliniskie.psihologi@bkus.lv
Tālr.: 28694991
(darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00)
Tālr.: 67064933 (darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00)

Ja ir radušies jautājumi saistībā ar psihologa konsultāciju Psihiatrijas nodaļā, lūdzam vērsties pie speciālistiem uz vietas Juglas ielā 20.
   


 

Garīgā aprūpe

Garīgās aprūpes darbinieks - kapelāns sniedz garīgo aprūpi un atbalstu jebkuras ticības un konfesijas un dažādu garīgo pārliecību cilvēkiem, kā arī pie noteiktas tradīcijas nepiederošiem.Visi kapelāna sniegtie pakalpojumi ir bez maksas.

Kapelāns piedāvā:

 • konfidencialitāti
 • netiesājošu uzklausīšanu un klātbūtni
 • atbalsta sniegšana krīzē
 • palīdzību domstarpību risināšanā starp pacientu, viņa tuviniekiem, medicīnisko personālu
 • kristību organizēšanu
 • atbalstu sēru un zaudējuma gadījumā
 • pastorālu aprūpi un padomdošanu
 • garīdznieku apmeklējumu organizēšanu.

Kā satikt kapelānu?

Ārsti un māsas Jums laipni palīdzēs, ja vēlēsieties satikt kapelānu.
Jūs varat sazināties ar kapelānu arī personiski, zvanot pa tālruņa numuru: 29482364 (darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00)


 

Klīnisko psihologu un kapelāna darbu VSIA BKUS koordinē Pacientu Sociālās aprūpes un interešu izglītības daļa. Tālrunis 26356713, 67064493, darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00.

Choose
Выберите