Jūs atrodaties šeit

Rekvizīti

 

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Vienības gatve 45, Rīga, LV - 1004
Vienotais reģ. Nr. 40003457128
Konts: LV48TREL9290450000000
Valsts kase
Kods: TRELLV22
 

Choose
Выберите