Jūs atrodaties šeit

Sociālā aprūpe - Atelpas brīdis

            Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, paplašinot pakalpojumu klāstu bērniem  vecumā līdz 18 gadiem, piedāvā “Atelpas brīdi”, nodrošinot psihosociālo atbalstu un pedagoģiskos un aprūpes pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Projekta „Atelpas brīdis” mērķis ir nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu, atslogojot ģimenes un piederīgos no smagās, atbildību un lielu spēku prasošās aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanas. 

Šo pakalpojumu nodrošina slimnīcas speciālisti (sociālie audzinātāji, māsu palīgi, speciālais pedagogs, sociālais darbinieks, medicīnas māsa u.c.), kuri blakus aprūpei attīsta bērniem pašapkalpošanās iemaņas un sociālās prasmes, palīdz veidot sociālos kontaktus, mudina bērnus iesaistīties dažādās piemērotās individuālās un grupu aktivitātēs, kā arī organizē viņu brīvā laika pavadīšanu. Programmas norises laikā bērniem tiek piedāvāta iespēja  apgūt jaunas iemaņas un piedalīties radošās aktivitātēs - zīmēt, dziedāt, dejot, rotaļāties un darboties ar dažādiem materiāliem.

Atpūtas brīdis, Gaiļezera novietne, BKUSAtpūtas brīdis, Gaiļezera novietne, BKUS

          Bērna vecāki un citi ģimenes locekļi saņem atbalstu un praktiskas konsultācijas par sava bērna aprūpes, audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī sadarbībā ar pakalpojuma speciālistiem iesaistās bērna sociālās aprūpes plāna veidošanā un realizēšanā. “Atelpas brīža” pakalpojumu ir iespējams arī iekļaut vienotā programmā ar iepriekš plānotu reahabilitācijas kursu, ja bērnam tādu ir nozīmējuši speciālisti (fizioterapeits, logopēds, ergoterapeits, psihologs u.c.).

Pakalpojums ir pieejams visu diennakti bez brīvdienām. Adrese: Rīga, Juglas iela 20. Kontakttālrunis +371 25601978 darba dienās no plkst. 8:00-16:00.

          Lai pieteiktos pakalpojumam “Atelpas brīdis” (pašvaldību finansēts pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnu ar ļoti smagu invaliditāti līdz 18 gadu vecumam), ir nepieciešams vērsties sociālajā dienestā savā dzīvesvietā.