Jūs atrodaties šeit

Sociālais atbalsts

Bērnu slimnīcas sociālo darbinieku  galvenais uzdevums ir palīdzēt pacientiem un viņu ģimenēm apmierināt viņu emocionālās un sociālās vajadzības ārstēšanās un atveseļošanās procesa laikā, izmantojot sociālā darba metodes. Sociālais atbalsts tiek sniegts ciešā sadarbībā ar medicīnas parsonālu.
Sociālais pakalpojums ir atbalsts un palīdzība grūtā brīdī bērniem, ģimenēm un tuviniekiem, kuri paši saviem spēkiem nespēj risināt problēmas.  

Sociālie darbinieki  BKUS sniedz atbalstu:

 • ģimenēm, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā
 • ģimenēm, kurās bērni neapmeklē skolu
 • ģimenēm, kurās bērni nesaņem pietiekamu aprūpi
 • ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās (vecāku šķiršanās, tuvinieka smaga slimība vai nāve u.c.)
 • ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem cietis no vardarbības
 • ģimenēm,  kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi
 • ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām

Sociālais pakalpojums slimnīcā  nav naudas izmaksāšana.

Sociālais darbinieks:

 • sniedz individuālas konsultācijas;
 • veic pārrunas ar ģimeni;
 • palīdz atrast spēku pašiem risināt problēmas;
 • sniedz nepieciešamo informāciju;
 • sniedz morālo atbalstu;
 • iesaista citu institūciju speciālistus atbalsta sniegšanai ģimenei;
 • izvērtējot ģimenes situāciju un vajadzības, piemeklē atbilstošākos pakalpojumus;
 • konsultē pacientus un viņu ģimenes sociālajā likumdošanā;
 • sniedz psihosociālo atbalstu ar hospitalizāciju saistītā stresa mazināšanai un pārvarēšanai;
 • veicot darba pienākumus, sociālie darbinieki sadarbojas ar ārstniecības personām, interešu izglītības pedagogiem, psihologiem, kapelānu.

Kā vari saņemt sociālo atbalstu slimnīcā?

Ar sociālo darbinieku vari sazināties:

 • Torņakalna nov. - zvanot pa telefonu 67064484, mob. 29430298 vai vēršoties nodaļā pie ārstējošā ārsta vai  dežūrmāsas ar lūgumu izsaukt sociālo darbinieku;
 • Gaiļezera nov. - zvanot pa telefonu 67514620, 25437256 vai vēršoties nodaļā pie ārstējošā ārsta vai dežūrmāsas ar lūgumu izsaukt sociālo darbinieku.

Pieteikties pakalpojumam “Atelpas brīdis” (pašvaldību finansēts pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām) var, zvanot pa tālruni 25601978 darba dienās no plkst. 8:00 - 16:00 Sociālo pakalpojumu dienesta vadītājai Gaiļezera novietnē.Vairāk par Atelpas brīdi lasīt ŠEIT

Sociālo darbinieku darbu VSIA BKUS koordinē Pacientu Sociālās aprūpes un interešu izglītības daļa. Tālrunis 26356713, 67064493, darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00.