Jūs atrodaties šeit

Vecāku klātbūtne

Bērnam kopā ar vienu no vecākiem jāierodas daudzfunkcionālajā korpusa reģistratūrā. Pacienta iestāšanās un izrakstīšanās dienā vecāka (likumiskā pārstāvja) klātbūtne ir obligāta. Bez pastāvīgas vecāku klātbūtnes dienas stacionārā, ja to ir akceptējis ārsts, var atrasties bērni no 12 gadu vecuma.

Ja pacienta mātei vai tēvam, kurš atrodas pastāvīgā klātbūtnē pie bērna (līdz 14 gadu vecumam), nepieciešamas darba nespējas lapa, par to ārsts vai virsmāsa jāinformē iestāšanā dienā.

Pastāvīgi atrodoties pie slimā bērna slimnīcā jāievēro:

 • Klātesošā persona pie bērna var būt tikai viena un tai jābūt veselai.
 • Informācija par bērna veselības stāvokli un veiktajām manipulācijām tiek sniegta tikai likumiskajiem pārstāvjiem.
 • Klātesošā persona uzņemas atbildību par bērna drošību.
 • Jāiepazīstas ar slimnīcas un nodaļas režīmu un iekšējās kārtības noteikumiem un tie jāievēro.
 • Gadījumā, ja klātesošā persona traucē veikt medicīnisko aprūpi, atļauja palikt pie bērna var tikt liegta.
 • Gadījumos, ja klātesošā persona veiktu emocionālu vai fizisku vardarbību pret bērnu, personāls rīkosies saskaņā ar likumu.
 • Paliekot pie bērna slimnīcā, lūdzam paņemt no mājas tikai visnepieciešamākās lietas.

 

Papildus informācija:

 • Par izvēles maksas pakalpojumiem slimnīcas kasē iespējams samaksāt ar norēķinu karti.
 • Torņakalna novietnē katru darba dienu 9.00-16.00 ir pieejama bibliotēka bērniem un vecākiem.
 • Visās nodaļās ir pieejams bezvadu internets. Interneta pieejas paroli jautāt nodaļas personālam.
 • Teritorijā atrodas taksometru stāvvieta, aptieka  un pasta kastīte.