Jūs atrodaties šeit

Vecāku padome

Vecāku padomes darbības mērķis ir nodrošināta pacientu un pacientu vecāku viedokļa pārstāvniecība lēmumos, kas saistīti ar BKUS ārstniecību un aprūpi, kā arī komunikāciju starp darbiniekiem un pacientiem, viņu vecākiem

Vecāku padomes uzdevumi:

  • pārstāvēt vecāku viedokli Bērnu slimnīcas procesos, kuros nepieciešams pacientu un vecāku viedoklis
  • informēt par novērotiem nepieciešamiem uzlabojumiem, izmaiņām Bērnu slimnīcas vadību, balstoties uz pacientu un vecāku pieredzi slimnīcā
  • izveidot un uzturēt kontaktu datu bāzi “Ģimene ģimenei” un nepieciešamības gadījumā koordinēt mentoru piesaisti pacientam un viņa ģimenei

Vecāku padomē plānota 11 vecāku pārstāvniecība un neierobežots vecāku skaits, kuri var iesaistīties aktivitātēs ar Vecāku padomes pārstāvju atbalstu

Šobrīd Vecāku padomi pārstāv 7 mammas:

Evija Žentiņa
Mareta Bērziņa –Meirāne
Andžela Daļecka
Vineta Grigāne –Drande
Jana Krūmiņa
Sindija Meluškāne
Inga Bale

Katra no mammām pārstāv konkrētu profilu, kurā viņu bērniem bijusi ilgstoša pieredze: onkoloģija, ķirurģija, rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, paliatīvā aprūpe, parenterālā barošana, ambulatorie pakalpojumi un garīga rakstura traucējumi

Ļoti noderīgi būtu Vecāku padomē uzņemt vēl tādus vecākus, kuru bērniem bijusi ilgstoša pieredze ar kardioloģiju, retām slimībām, neiroloģiju un citiem profiliem

Interesentus lūdzam pieteikties, rakstot uz vecaku.padome[at]bkus.lv

Hronisko pacientu mammas un tēti, kas vēlas sniegt vai saņemt atbalstu, var sazināties ar Vecāku padomes pārstāvi Eviju Žentiņu, rakstot uz vecaku.padome[at]bkus.lv vai zvanot 29224599
Tāpat aktuālos jautājumus un ierosinājumus var rakstīt Vecāku padomes Facebook lapā: facebook.com/bkusvecakupadome/

Vecāku padomē pārstāvji darbojas brīvprātīgi, tiekoties 1 reizi mēnesī. Tikšanās saturs tiek saskaņots ar Bērnu slimnīcas pārstāvjiem, pieaicinot BKUS speciālistus, vadību, lai pārrunātu aktualitātes