Ukrainas iedzīvotājiem

Palīdzība bērniem no Ukrainas

Ikviens Ukrainas pilsonis, kurš ieradīsies Latvijā vai jau atrodas šeit, bet karadarbības dēļ nevar atgriezties mājās, var saņemt bez maksas visus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp medikamentus, kas pieejami Latvijas iedzīvotājiem. Lai operatīvi varētu nodrošināt nepieciešamo medicīnisko palīdzību bērniem, Bērnu slimnīca aicina mazo pacientu pārstāvjus, kas ieradušies Latvijā no Ukrainas, zvanīt uz telefona numuru +371 256 801 40. Uz zvaniem atbildēs Bērnu slimnīcas speciāliste, kura tālāk koordinēs bērniem palīdzības sniegšanas procesu slimnīcā.

Created: 5.12.2023.
Updated: 5.12.2023.

“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums”, kas stājies spēkā 24.02.2022 paredz, ka pacientiem, kas ieradušies no Ukrainas Latvijā, tiek apmaksāti visi tie paši pakalpojumi un medikamenti, kas Latvijas iedzīvotājiem. Lai bērns no Ukrainas saņemtu aprūpi Bērnu slimnīcā:

  • Nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase un/vai vīza, pastāvīgas uzturēšanās atļauja: Ukrainas pilsoņu nepilngadīgo bērnu datiem jābūt ierakstītiem mātes vai tēva pasē, vai pasē jābūt ielīmētai PMLP izsniegtai vīzai ar atzīmi “UKR-HUMANITARIAN REASONS”. Tomēr dokumentu neesamība nebūs iemesls, lai atteiktu sniegt palīdzību, kamēr viss tiek nokārtots.
  • Nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.