Informēta piekrišana

Kā noteikts LV likumdošanas aktā un Slimnīcas SPA-005 “Informētā piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās”,   informēta piekrišana ir pacienta vai viņa likumiskā pārstāvja piekrišana ārstniecībai, kuru viņš dod mutvārdos, rakstveidā vai ar tādām darbībām, kas nepārprotami apliecina piekrišanu.

 

Izveidots: 12.10.2023.
Atjaunots: 16.10.2023.

Ārstam jātiecas iegūt informēto piekrišanu ārstniecībai visos gadījumos, kad tas ir iespējams, tostarp neatliekamās situācijās.

Gadījumos, kad vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt paša pacienta vai likumiskā pārstāvja piekrišanu, ārstniecības persona savas kompetences ietvaros veic neatliekamus pasākumus - izmeklēšanu, ārstēšanu, tajā skaitā ķirurģisku vai cita veida invazīvu iejaukšanos. Šādos gadījumos izmeklēšanas un ārstēšanas plānu apstiprina un lēmumu pieņem ārstu konsīlijs, izņemot gadījumu, kad sniedzama pirmā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība. Konsīlija lēmumu ārsts dokumentē pacienta medicīniskajā kartē.

Informētā piekrišana ietver vismaz divus posmus:
  • informācijas nodrošināšanu, diskusiju par slimības būtību, rekomendēto ārstniecību, riskiem un sekām tai skaitā atteikuma gadījumā, par alternatīvām un iegūvumiem, 
  • pacienta verbālu lēmumu un pacienta galīgo piekrišanu - lēmuma apstiprinājumu.
Slimnīca nosaka gadījumus, kad informēta piekrišanai ir obligāta rakstiska forma!

Iepazīsties

Piekrišana ārstniecībai_BKUS.pdf

Piekrišana ģenētiskai testēšanai un datu apstrādei_BKUS.pdf

Informācija par ģenētiskās testēšanas veikšanu_BKUS.pdf