Jauns posms Bērnu slimnīcas un Rīgas Stradiņa universitātes sadarbībā izglītības, zinātnes un inovāciju jomā

 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (Bērnu slimnīca) un Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šodien, 2024. gada 18. jūnijā parakstīja saprašanās memorandu, kas iezīmē jaunu posmu abu iestāžu sadarbībā. Memorands paredz ilgstošu un plašu kopīgu darbu izglītības, zinātnes un inovāciju jomā, veicinot jaunu ārstniecības metožu un medicīnas tehnoloģiju attīstību un ieviešanu.

Izveidots: 18.06.2024.
Atjaunots: 18.06.2024.

Ar Bērnu slimnīcas un sadarbības partneru resursiem tiek veidots Veselības aprūpes attīstības centrs (VAAC), kas atradīsies Bērnu slimnīcas teritorijā jaunā ēkā. VAAC būs moderns zinātnes un pētniecības centrs, kura izveidošana stiprinās RSU un BKUS sadarbību medicīnas izglītībā un pētniecībā. Centrs nodrošinās piemērotu vidi, lai tiktu veikti inovatīvi pētījumi, izstrādātas jaunas ārstniecības metodes, kā arī veicināta augsti kvalificētu speciālistu piesaiste un izglītošana, nodrošinot Latvijas veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un prasmēm. Saprašanās memoranda ietvaros paredzēts, ka RSU plāno nākotnē nomāt plašas telpas topošajā Bērnu slimnīcas Veselības aprūpes attīstības centrā.

 

Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs: “Esmu pārliecināts, ka šī partnerība nodrošinās ilgtspējīgu medicīnas izglītības un zinātnes progresu, kā arī sniegs būtisku ieguldījumu ne tikai Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstībā, bet daudz plašāk. Ir jārada vide, kurā jaunās paaudzes mediķi varēs profesionāli augt un kopā ar pieredzējušiem kolēģiem attīstīt arvien jaunas un efektīvas ārstniecības metodes un medicīnas tehnoloģijas."

 

RSU plāno izmantot VAAC specializētās telpas ilgtermiņā, lai sadarbība starp BKUS un RSU būtiski veicinātu ilgtspējīgu un nepārtrauktu zinātnisko un pētniecisko darbu, kas ir būtiski, lai radītu un ieviestu jaunas ārstniecības metodes un medicīnas tehnoloģijas. Šāda ilgstoša sadarbība arī cels Latvijas medicīnas izglītības kvalitāti un sekmēs straujāku izaugsmi inovāciju un zinātnes jomā.

 

Pēc memoranda parakstīšanas RSU rektors Aigars Pētersons uzsvēra: "Lai mūsu bērni, kas veidos mūsu nākotni, mūsu nākamās paaudzes saņemtu vislabāko iespējamo aprūpi, esam sēdušies pie sarunu galda ar uzticamajiem partneriem – kolēģiem no Bērnu slimnīcas. Mūsu kopīgais mērķis ir topošajā Veselības aprūpes attīstības centrā nodrošināt augstvērtīgu izglītību, veicināt zinātnisko un pētniecisko darbu ārstniecības jomā, kā arī atbalstīt inovācijas.”

 

Veselības aprūpes attīstības centra izveide un būvniecība tiks finansēta caur starptautiskiem sadarbības projektiem, kā arī ar Džona Martina Tallija kā privātā ziedotāja atbalstu apjomā no 10 līdz 20 miljoniem eiro.

 

 

Par Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu: VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ir lielākā specializētā bērnu daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina terciāra līmeņa ārstniecību bērniem un jauniešiem, ir kompetences centrs profesionāļiem bērnu veselības aprūpē, veicina veselības pratību sabiedrībā. Mēs ārstējam, aprūpējam, mācām un iedvesmojam, lai bērniem būtu iespējami veselīgāka un pilnvērtīgāka dzīve.

 

Par Rīgas Stradiņa universitāti:

Rīgas Stradiņa universitāte ir Eiropas mēroga moderna zinātnes universitāte, kurā koncentrējas talanti, un kurā iegūst izcilu pētniecībā un praksē balstītu izglītību un pieredzi. RSU ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. RSU piecās fakultātēs līdzās ar farmāciju un medicīnu saistītajām studijām ir iespējams apgūt dažādas sociālo zinātņu programmas.

BKUS un RSU memoranda parakstīšana

memorands
memorands
memorands
memorands
memorands
memorands
memorands
memorands

no 8